KloosterVision ontwikkelt creatieve en veelzijdige lessenseries, waarin Leonie haar ervaring als vormgever/muzikant combineert met een achtergrond in ethiek/filosofie. Leonie studeerde Religion, Science and Ethics (MA) in Leiden, en heeft o.a. gewerkt als docent Levensbeschouwelijke Vorming (LV), studiecoach en als coordinator van het VO een kleine sociocratische school. Alle lessen gaan uit van individuele talenten, samenwerking en visie op mens en wereld. De lessen zijn stimulerend en activerend, maar ook informatief. Onderstaande lessenseries zijn in eerste instantie bedoeld voor het reguliere PO, maar kunnen ook worden aangepast voor VO, plusklassen of bijzonder onderwijs.

DE FILOSOFIETS

Een serie praktische filosofielessen voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. De lessen leggen verbinding tussen eeuwenoude filosofische thema’s, wetenschappelijke proefjes en de dynamiek in de klas.

MUZIEK EN ENGELS

Lessen Muziek en Engels voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Door het luisterenĀ  van (hedendaagse en historische) muziek, het zingen en bespreken van Engelstalige teksten, wordt op een speelse manier interesse gewekt voor en kennisgemaakt met de Engelse taal.

VORMGEVING EN WERELDBURGERSCHAP

Letters vertellen een verhaal, ook door hun vorm, kleur en toepassing. Deze lessen zijn een verkenning van (grafische) vormgeving, kleur, vorm en druktechnieken, toegepast op thema’s als identiteit, gelijkheid en rechtvaardigheid. Geschikt voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.