LEARNING & DEVELOPMENT

E-LEARNING

CURRICULUM & E-LEARNING

Steeds meer behoefte aan op maat ontwikkelde cursussen, e-learnings en leertrajecten. KloosterVision helpt (als adviseur of projectleider) bij het opzetten en ontwerpen van een academie of eigen curriculum, waar wordt gewerkt vanuit heldere leerdoelen. Gebruik hiervoor (o.a.) het spinnenweb van SLO, maar ook het(…) model van Kessels en Smit. Resultaatgericht, hybride leren, peer learning en experience based learning.

LEIDERSCHAP

ORGANISATIEONTWIKKELING

In onderwijs en organisaties waar leren en ontwikkelen centraal staan, is ‘hoe borgen wij de kwaliteit?’ een terugkerende vraag. Ik volg in mijn begeleiding van organisaties die willen werken aan kwaliteitsverbetering de stappen van (…). Definieren van een (onderwijskundige) visie of visie op kwaliteit, vormgeven van passende meetinstrumenten, een monitoringssysteem (voor toetsing/volgen) en beleid. Van daar naar een kwaliteitscultuur, waarin betrokkenen ‘self-monitoring agents’ worden. Ook hier is van belang dat de visie gedragen wordt, en pas ik technieken uit waarderend onderzoek toe om een positieve flow in werking te zetten.

KWALITEIT

(SAMEN) WERKEN AAN KWALITEIT

In onderwijs en organisaties waar leren en ontwikkelen centraal staan, is ‘hoe borgen wij de kwaliteit?’ een terugkerende vraag. Ik volg in mijn begeleiding van organisaties die willen werken aan kwaliteitsverbetering de stappen van (…). Definieren van een (onderwijskundige) visie of visie op kwaliteit, vormgeven van passende meetinstrumenten, een monitoringssysteem (voor toetsing/volgen) en beleid. Van daar naar een kwaliteitscultuur, waarin betrokkenen ‘self-monitoring agents’ worden. Ook hier is van belang dat de visie gedragen wordt, en pas ik technieken uit waarderend onderzoek toe om een positieve flow in werking te zetten.