+31 6 24 86 1652 info@kloostervision.nl
SCHRIJF- EN TEKENWORKSHOPS

De schrijf- en tekenworkshops die ik geef (meestal aan jongeren, maar ook geschikt voor volwassenenen) hebben als grote gemene deler het leren anders waarnemen / observeren dan je gewend bent te doen. Bij de tekenworkshop kijken we naar objecten in de derde dimensie. Hoe valt het licht? Hoe herken je de vorm? En hoe vertaal je deze vorm naar het papier? Portret- en modelteken workshops behoren tot de mogelijkheden. De schrijfworkshop behandelt de verschillende functionaliteiten van schrijven, en vooral de functionaliteit van het ‘uiten’. We zoeken naar een (persoonlijke) trigger die de woordstroom op gang brengt. Deze workshop is met name geschikt voor jongeren en volwassenen, die een gezonde manier willen aanleren om met emoties om te gaan.

FREELANCE DOCENT / GESPREKSLEIDER

Leonie Klooster kan worden benaderd als freelance invalkracht op basisischolen en middelbare scholen, of als gespreksleider voor verdiepingsdagen en speciale gelegenheden. Vanwege een wetenschappelijke achtergrond in ethiek, (godsdienst)filosofie en levensbeschouwing ligt de focus van haar lessen bij het begrijpen van andere perspectieven en het kritisch bevragen van eigen standpunten of aannames. Dit, en inzichten uit de sociocratische gesreks- en organisatiemethodiek, vormen een stevige basis voor het leiding geven aan verdiepende en verbindende groepsgesprekken, met uiteenlopende maatschappelijke / levensbeschouwelijke thema’s. Leonie was o.a. inval-docent Levensbeschouwelijke Vorming op een aantal middelbare scholen in Amsterdam en Driehuis, en als docent Tekenen op de sociocratische Guus Kieft School in Amstelveen.