VORM

PROJECTEN

BRANDING & IDENTITEIT

Leren komt tot stand onder voorwaarden en omstandigheden die intrinsieke motivatie, nieuwsgierigheid stimuleren en passende ondersteuning en uitdaging bieden (…)

APPRECIATIVEĀ 
INQUIRY

VISIE & VISUALISATIE SESSIES

Bij een beginnende organisatie is de identiteit van de organisatie vaak nog volop in ontwikkeling. In het eerste jaar van een nieuwe onderneming krijgt deze, door trial and error, steeds meer vorm en definitie. Het proces van logo en huisstijl ontwikkeling kan dan ook een tweede functie krijgen, namelijk een spiegel voorhouden. Zichtbaar worden van de identiteit. Waarom is het belangrijk na te denken over identiteit? KloosterVision geeft vorm aan visie. Ik combineer inzichten uit coaching, learning and development, branding en grafische vormgeving. Omdat ik het belangrijk vind om tot een ontwerp te komen dat gedragen wordt door de gehele organisatie (…)

E-LEARNING

LEARNING & DEVELOPMENTĀ 

Bij een beginnende organisatie is de identiteit van de organisatie vaak nog volop in ontwikkeling. In het eerste jaar van een nieuwe onderneming krijgt deze, door trial and error, steeds meer vorm en definitie. Het proces van logo en huisstijl ontwikkeling kan dan ook een tweede functie krijgen, namelijk een spiegel voorhouden. Zichtbaar worden van de identiteit. Waarom is het belangrijk na te denken over identiteit? KloosterVision geeft vorm aan visie. Ik combineer inzichten uit coaching, learning and development, branding en grafische vormgeving. Omdat ik het belangrijk vind om tot een ontwerp te komen dat gedragen wordt door de gehele organisatie (…)

COACHING

ORGANISATIONAL ALIGNMENT

Leren komt tot stand onder voorwaarden en omstandigheden die intrinsieke motivatie, nieuwsgierigheid stimuleren en passende ondersteuning en uitdaging bieden (…)

FABRIQUE ARTISTIQUE

CREATIEVE OPLOSSINGEN

In …. startte Leonie Klooster samen met fotografe en autonoom kunstenaar Sarah Dona Manev Fabriek Artistiek. Als creatief duo richtten zij zich vooral op (…)