VISIE

VORM & VISIE

ORGANISATIONAL ALIGNMENT

Persoonlijk leiderschap, authentiek leiderschap. Zelfkennis, authenticiteit en rolmodelschap. Het goede voorbeeld geven, echt luisteren, daadkracht. Ik wil graag het gesprek met je aangaan over wat leiderschap voor jou betekent. Maar ook, wat betekent het voor je team? Authentiek leiderschap betekent eerlijk naar je eigen drijfveren durven kijken. Wat inspireert je, waarop baseer je je oordelen en beslissingen.

AUTHENTIEK LEIDERSCHAP

WAARDENGEDREVEN ORGANISEREN

Een organisatie die veerkrachtig, toekomstbestendig en duurzaam is, blijft leren en ontwikkelen. Inspelen op kansen en mogelijkheden. Autonomie en intrinsieke motivatie, ideale voorwaarden voor het leren, leren en ontwikkelen faciliteren door duidelijke structuur en kaders aan te brengen, waarbinnen ruimte is. Vaak wordt dit gezien als de grote uitdaging, waar ligt de balans tussen sturen en loslaten, begeleiden, ondersteunen en etc.

E-LEARNING

LEREN & ONTWIKKELEN

Een organisatie die veerkrachtig, toekomstbestendig en duurzaam is, blijft leren en ontwikkelen. Inspelen op kansen en mogelijkheden. Autonomie en intrinsieke motivatie, ideale voorwaarden voor het leren, leren en ontwikkelen faciliteren door duidelijke structuur en kaders aan te brengen, waarbinnen ruimte is. Vaak wordt dit gezien als de grote uitdaging, waar ligt de balans tussen sturen en loslaten, begeleiden, ondersteunen en etc.

WAARDEREND ONDERZOEK

POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Ik hecht waarde aan kennis, vakmanschap, logica, ethiek (zingeving). Kwaliteit is relatief aan de doelen van een organisatie, de beloftes, maar ook verwachtingen van klant / publiek wordt hierin meegenomen. Een degelijk kwaliteitsbeleid start met het definieren van een visie op kwaliteit, daarna beleid, daarna cultuur.