LEREN & ONTWIKKELEN

Wat is de rol van leren bij verandering en kwaliteitsverbetering? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor het slagen van een startup of nieuw project? Hoe worden leren en ontwikkelen verankerd in organisatiecultuur en beleid? KloosterVision onderzoekt de veranderbereidheid en leerbehoefte in teams, ontwerpt en implementeert ontwikkeltrajecten, e-learnings en kwaliteitsinstrumenten op maat. Relevantie wordt gewaarborgd door aan te sluiten op de context van markt, wetenschappelijke inzichten en actualiteit. (Projecten)

BRANDING & IDENTITEIT

KloosterVision ontwerpt logo’s, huisstijlen en websites vanuit overkoepelende kennis van branding, marketing en zingeving. Werk en ondernemerschap dragen bij aan een gevoel van betekenis, purpose, a sense of belonging (…). Door de impliciete boodschap van de organisatie (waar staan we voor) te vertalen naar de expliciete boodschap (huisstijl, logo, communicatie) ontstaat een levend verhaal waar klant, leerlingen, partners, werknemers zich mee kunnen identificeren en verbinden. (Projecten)

VISIE & VISUALISATIE

Visie en vualisatiesessies onder begeleiding van KloosterVision worden ingezet om een toekomstvisie, koers, proces of strategie in beeld te krijgen. Aan de hand van vision boards,  strategy mapping en appreciative inquiry (…) worden de contouren van toekomstige resultaten zichtbaar en tastbaar. De status quo wordt kritisch bevraagd, behaalde successen opnieuw gekaderd en doelen gedefinieerd vanuit gemeenschappelijke ambitie, kwaliteiten en kernwaarden. Het resultaat is een hernieuwd, inspirerend perspectief op de toekomst. (Projecten)

VORM

VISIE

LEONIE

+31 6 15 44 56 14
info@kloostervision.nl